Security, Professional, Hand-5213398.Jpg

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty TNHH Carpe Diem Glocal (sau đây được gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này (sau đây được gọi là “Chính sách”) mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua trang web của chúng tôi: https://webseovn.com (sau đây được gọi là “Trang web”).

 1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn truy cập và sử dụng Trang web. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin liên quan đến dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc sử dụng trên Trang web.

 1. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp, quản lý và cải thiện các dịch vụ và chức năng có sẵn trên Trang web. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn và cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ hoặc hoạt động mà bạn quan tâm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để nghiên cứu và phân tích về việc sử dụng Trang web, để cải thiện trải nghiệm người dùng và đáp ứng nhu cầu của người dùng.

 1. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin đó để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba như đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ hoặc tổ chức pháp lý có quyền yêu cầu thông tin đó.

 1. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin truyền qua Internet hoặc lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi là hoàn toàn an toàn.

 1. Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn tin rằng con cái của bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin đó.

 1. Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các biện pháp bảo mật của các trang web bên thứ ba đó. Khi bạn truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba, bạn nên xem xét và thực hiện chính sách bảo mật của họ.

 1. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web sau khi Chính sách bảo mật được cập nhật, bạn đồng ý với các thay đổi đó.

 1. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

 • Công ty TNHH Carpe Diem Glocal
 • Địa chỉ: K49/1 Đường Bình An 7, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Email: admin@webseovn.com
 • Số điện thoại: 0349 796899

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu Chính sách bảo mật này trước khi sử dụng Trang web của chúng tôi.

 

 
Scroll to Top